Семченко Катерина Валентинівна

Семченко Катерина Валентинівна

Семченко Катерина Валентинівна – доктор фармацевтичних наук, доцент кафедри аптечної технології ліків.

Семченко Катерина ВалентинівнаСемченко Катерина ВалентинівнаСемченко Катерина ВалентинівнаСемченко Катерина Валентинівна

Освіта

 • Закінчила з відзнакою Національний фармацевтичний університет (2009), в якому працює: магістрант (2009-2010), старший лаборант (2009-2012), асистент (з 2012-2016), аспірант кафедри технології ліків (2010-2013), доцент кафедри аптечної технології ліків (з 2016) НФаУ.
 • Виконувала обов’язки лекційного лаборанта (2009-2011), помічника відповідального за роботу СНТ (2011), секретаря кафедри технології ліків (2015-2016), відповідального за наукову діяльність кафедри аптечної технології ліків (з 2016).

Додаткова освіта

 • Англійська мова, рівень Advanced «Certificate in Advanced English» (2011).
 • «Школа молодого викладача» НФаУ (2014).
 • «Інформаційні та комунікативні технології дистанційного навчання: e-Tutor» на базі Університет економіки та права КРОК, м. Київ (2017).
 • «Health Care IT: Challenges and Opportunities», представлений www.coursera.org від Icahn School of Medicine at Mount Sinai (2017).
 • «Цифрові інструменти Google для освіти» (2022).

Навчально-методична робота

 • Проводить лабораторні та семінарські заняття з технології ліків аптечного виробництва, технології виготовлення гомеопатичних засобів, біофармації.
 • Брала участь в написанні навчальних посібників «Довідкові матеріали для підготовки до ліцензійного іспиту« КРОК-2»з аптечної технології ліків для студентів спеціальності« Фармація»та«Reference materials for preparation to the licensed examination “CROCK-2″ on chemist’s technology of drugs» , «Guidelines to prepare for the final module control and state attestation on the discipline «Chemist’s Technology of Drugs», робочих зошитів «Workbook for chemist’s technology of drugs» і «Workbook for practical training in chemist’s technology of drugs with methodological recommendations» для студентів 3-5 курсу, навчального посібника «Електронний навчальний посібник з аптечної технології ліків для Самостійної позааудиторної роботи студентів», «Технология суппозиториев в условиях аптек», «Эволюция лекарственных форм и их изготовление» тощо.
 • Є автором та співавтором методичних рекомендацій «Фітотерапія простатиту. Екстемпоральні прописи та фітозбори», «Екстемпоральна рецептура (технологія, аналіз, застосування)», «Фармакотерапія гельмінтозів травної системи та розробка протигельмінтних фітозасобів».
 • Є автором та співавтором монографій «Історія кафедри технології ліків Національного фармацевтичного університету», «Мистецтво фармацевтичної справи: від витоків до сьогодення. Art of pharmaceutical business: from the origins to the present», «Helminthiases of the digestive system: characteristiсs and prospects of creating new phytomedicines», «Capsules: history and modern directions of develop».

Науково-дослідна робота

 • Захистила кандидатську дисертаційну роботу (2013) на тему «Створення комбінованих супозиторіїв для лікування простатитів» (науковий керівник – проф. Ярних Т. Г.).
 • Захистила докторську дисертаційну роботу (2021) на тему «Теоретичне та наукове обґрунтування фармацевтичної розробки комбінованих лікарських препаратів для комплексного лікування гельмінтозів системи травлення» (науковий консультант – проф. Вишневська Л. І.).
 • Є автором і співавтором понад 150 наукових праць, серед яких 7 навчальних посібників, 4 монографії, 3 методичних рекомендацій, 4 інформаційних листи, 7 патентів України, понад 50 наукових статей (у т.ч. у наукометричній базі Scopus), більше 100 тез.

Громадська діяльність

 • Бере участь у щорічному Всеукраїнському конкурсі-виставці «Пробудження весни», присвяченого Дню 8 березня.
 • Бере участь у конкурсах професійного напрямку, у т.ч. конкурсі на присудження Премії ВРУ молодим вченим, конкурсі на здобуття іменної стипендії ВРУ для молодих учених-докторів наук.
 • Готує студентів до участі у конкурсах наукових робіт, конференціях тощо.