Крюкова Анна Ігорівна

Крюкова Анна ІгорівнаКрюкова Анна Ігорівна – кандидат фармацевтических наук, асистент кафедри аптечної технології ліків.

Крюкова Анна ІгорівнаКрюкова Анна ІгорівнаКрюкова Анна Ігорівна

Закінчила Національний фармацевтичний університет (2014), в якому працює: лаборант (2013-2014), старший лаборант (2014-2015), науковий співробітник ДНДЛ з КЯЛЗ (2015-2019). З 2019 асистент кафедри аптечної технології ліків.

 

Навчально-методична робота:

Викладає на кафедрі аптечної технології ліків. Проводить лабораторні та практичні заняття з дисциплін «Аптечна технологія ліків», «Основи сучасної гомеопатії», «Біофармація», а також є керівником «Виробничої практики з аптечної технології ліків» та магістерських робіт.

 

Науково-дослідна робота:

Пройшла науково-педагогічне стажування у Пан-Європейському Університеті (Словачинна) (2016) за програмою «Методи підготовки та організація навчального процесу в Пан-Європейському Університеті», (48 годин).

Захистила кандидатську дисертаційну роботу (2019) на тему «Розробка та стандартизація комбінованих рослинних засобів для застосування при ревматичних захворюваннях суглобів» (керівник – д. фарм. н., проф. Владимирова І.М.).

На сьогоднішній день є автором і співавтором понад 40 наукових робіт: 12 статей у фахових виданнях, в тому числі 3 статті у закордонних виданнях, 3 патенти України, 3 інформаційні листи, 35 тез.