Марченко Михайло Володимирович

МарченкоМарченко Михайло Володимирович  – кандидат фармацевтичних наук, асистент кафедри аптечної технології ліків ім. Д. П. Сала.

Марченко Михайло ВолодимировичМарченко Михайло ВолодимировичМарченко Михайло ВолодимировичМарченко Михайло Володимирович

Закінчив Національний фармацевтичний університет у 2009 році де працює: 2009-2010 рр. – старший лаборант кафедри біотехнології; 2009-2012 рр. – аспірант кафедри промислової фармації; 2012-2013 рр. – старший лаборант кафедри промислової фармації; з 01.09.2014 р.  – асистент кафедри аптечної технології ліків ім. Д. П. Сала

Навчально-методична робота. Проводить заняття з аптечної технології ліків для студентів 3 курсу та пропедевтичну практику з аптечної технології ліків для студентів 1 курсу факультету «Фармація». Відповідальний за створення та наповнення сайту кафедри, створення дистанційного курсу.

Науково-дослідна робота: у 2013 році захистив кандидатську дисертаційну роботу за темою: «Розробка складу та технології препарату цукрознижувальної дії у вигляді капсул» за спеціальністю 15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація. Автор 14 наукових праць, серед них – 5 статей, патент, 8 тез доповідей виконаних відповідно до плану науково-дослідних робіт Національного фармацевтичного університету.