Марченко Михайло Володимирович

МарченкоМарченко Михайло Володимирович  – кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри аптечної технології ліків.

Марченко Михайло ВолодимировичМарченко Михайло ВолодимировичМарченко Михайло ВолодимировичМарченко Михайло Володимирович

Закінчив Національний фармацевтичний університет у 2009 році де працює: 2009-2010 рр. – старший лаборант кафедри біотехнології; 2009-2012 рр. – аспірант кафедри промислової фармації; 2012-2013 рр. – старший лаборант кафедри промислової фармації; з 01.09.2014 р.  – асистент кафедри аптечної технології ліків, з грудня 2020 р. – доцент кафедри.

Навчально-методична робота. Проводить заняття з аптечної технології ліків для студентів 3 курсу, виробничу практику з аптечної технології ліків та вибіркову дисципліну з «Біофармації» для студентів 5 курсу факультету «Фармація». Відповідальний за дисципліну «Біофармація», за створення та наповнення сайту кафедри, створення дистанційного курсу.

Науково-дослідна робота: у 2013 році захистив кандидатську дисертаційну роботу за темою: «Розробка складу та технології препарату цукрознижувальної дії у вигляді капсул» за спеціальністю 15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація. Автор близько 40 наукових праць, серед них – 5 статей, 2 Scopus,1 патент на корисну модель, 20 тез доповідей виконаних відповідно до плану науково-дослідних робіт Національного фармацевтичного університету.

Підвищення кваліфікації. Постійно підвищує свій професійний рівень. Неодноразово проходить курси підвищення кваліфікації, бере участь у роботі конференцій, семінарів, вебінарів та ін. Має сертифікат англійської мови на рівні B2.